ปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการ ตรวจสอบการเข้าออกภายในอาคาร นอกเหนือไปจากการ ใช้คีย์การ์ดแล้ว ยังมีเครื่องมือไฮเทคที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศคือ เครื่องบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือ หรือ Fingerprint ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำสูง ที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยที่จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พิสูจน์ตัวจริงได้จากเครื่องบันทึก ลายพิมพ์นิ้วมือ

ในต่างประเทศมีการนำเทคโนโลยี Biometric มาสร้างเป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบตัวบุคคล เป็นเวลากว่า 70 ปีแล้ว แต่สำหรับประเทศไทย การทำงานวิจัยในเรื่อง ดังกล่าวยังไม่กว้างขวางมากนัก ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย ผู้ช่วยนักวิจัยจาก NECTEC เช่นกัน ได้ร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อสร้าง เครื่องบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือเชิงแสง (Optical-Based Fingerprint Scanner) สายพันธุ์ไทย ภายใต้ชื่อ NOFS (NECTEC Optical Fingerprint Scanner) ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสินค้าจากต่างประเทศในปัจจุบัน

ถ้าหากใครเคยดูภาพยนตร์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจารกรรม หรือแนวฆาตกรรมที่จะต้องสืบหาฆาตกร ตัวจริง จะพบว่าการจัดระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย ในหลายๆ ครั้ง จะมีการระบุและจำแนกตัวบุคคลว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ซึ่งอาศัยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของมนุษย์ ที่ได้สร้างลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด มาจำแนกระบบและกำหนดสิทธิ์ของตัวบุคคล ผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ เครื่องบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือ เครื่องสแกนม่านตา เครื่องตรวจสอบคลื่นเสียง หรือเครื่องสแกนโครงสร้างใบหน้า เป็นต้น

ถอดรหัสมนุษย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นยืนยันตัวตนที่แท้จริง

มนุษย์นับเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มหัศจรรย์พันลึกที่สุด โดยที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างให้มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่น ลายนิ้วมือ จากผลงานการวิจัยในหลายประเทศต่างยืนยันว่า มนุษย์แต่ละคนจะมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนหรือซ้ำกันเลย หรือแม้กระทั่งนิ้วมือแต่ละนิ้วก็ยังไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับม่านตาของมนุษย์ ที่แต่ละบุคคลก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นกัน ทำให้นักวิจัยสามารถแปลง จุดเด่นดังกล่าวออกมาเป็นรหัส เพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลต่างๆ มาจัดการให้อยู่ในระบบและระเบียบพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ เพื่อยืนยันตัวบุคคลได้

ทั้งนี้ ลายพิมพ์นิ้วมือของมนุษย์ประกอบไปด้วย เส้นลึก (Ridge) และเส้นนูน (Valley) แต่ละเส้นจะเชื่อมต่อ ด้วยจุดที่เรียกว่า Minutaie และประกอบกันเป็นลวดลาย บนนิ้วมือ (Fingerprint Pattern) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ของบุคคล โดยที่ลวดลายบนนิ้วมือมีสามประเภทด้วยกัน ได้แก่ ลายโค้งราบ ลายมัดหวาย และลายก้นหอย ซึ่งในแต่ละนิ้วก็จะมีลายที่ไม่เหมือนกัน และติดตัวไปจนตาย ส่วนขนาดจะมีการเปลี่ยนในช่วงของการเติบโตจากเด็กเป็น ผู้ใหญ่เท่านั้น โดยที่รหัสของลายจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย สิ่งนี้เองถือเป็นรหัสลับเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้น เมื่อมนุษย์เข้าใจก็จะสามารถดึงความมหัศจรรย์ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

พัฒนา NOFS II ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ

ดร.ศรัณย์ และ สุวรรณี เริ่มต้นทำงานวิจัยเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อต้นปี พ.ศ. 2545 และสามารถสร้างได้สำเร็จเป็นเครื่องรุ่นที่ 1 ในเวลาเกือบปีต่อมา แต่ก็พบว่าการทำงาน ของเครื่องยังมีข้อบกพร่องอีกมาก จึงได้ทำการพัฒนาเครื่องรุ่นที่ 2 หรือ NOFS II (NECTEC Optical Fingerprint Scanner II) ให้มีขนาดที่เล็กลง เพื่อคำนึงถึงผู้ใช้งาน เป็นหลักมากขึ้น ที่สำคัญมีความสามารถในการอ่านลายพิมพ์ นิ้วมือที่ละเอียด คมชัดและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งสามารถ อ่านลายนิ้วมือได้ทั่วทั้งนิ้ว โดยมีความละเอียดของภาพ 500 จุด/นิ้ว ขนาดของภาพสูงสุด 640 x 480 จุด มีพื้นที่รองรับนิ้วมือ 20 x 20 ตารางมิลลิเมตร ใช้เวลาในการ สแกนภาพ 0.03 วินาที/ภาพ ติดต่อผ่านพอร์ต USB ใช้กำลังไฟฟ้า (ผ่านสาย USB) เพียง 5 โวลต์ ส่วนวัสดุที่ รองรับนิ้วมือ ทำจากแก้วชนิดพิเศษ พื้นผิวจึงสามารถทนทานต่อรอยขูดขีด และอุณหภูมิสูงได้ รวมถึงไม่มีผลกระทบ จากกระแสไฟฟ้าสถิต ปัจจุบันถือได้ว่าเครื่อง NOFS II มีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่ากับเครื่องนำเข้าจาก ต่างประเทศที่นำมาขายในประเทศเลยทีเดียว

ใช้หลักการสะท้อนกลับหมดของแสงบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือ

เครื่องบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือเชิงแสงฝีมือคนไทย ในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกลายพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งสร้างจากเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ (Photonics) ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีชีวภาค การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือใช้หลักการสะท้อนกลับหมดของแสง โดยให้แหล่งกำเนิดแสงปลดปล่อยแสงผ่านปริซึมกระทบกับลายนิ้วมือ ทำให้เกิดแสงสะท้อน ตกกระทบไปยังตัวรับภาพ ซึ่งจะทำหน้าที่รับภาพแล้วส่ง ไปยังตัวแปรรหัสหรืออ่านสัญญาณอีกทอดหนึ่ง

NOFS I และ NOF II

“หัวใจสำคัญของการสร้างเครื่องบันทึกลายพิมพ์นิ้วมืออยู่ที่เทคโนโลยีในการจัดเรียงอุปกรณ์ให้อยู่ในองศาที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวัตถุดิบหลักสำคัญ คือ ปริซึม ได้มีการทำการวิจัยอย่างกว้างขวางเพื่อค้นหาวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงในการรับแสงและรูปร่าง ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” สุวรรณี กล่าว

เอกชนสนใจต่อยอดพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนผลิตขายในเชิงพาณิชย์

สำหรับการบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือ ประกอบด้วยการทำงานสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซึ่งอยู่ที่เครื่องมือในการตรวจและบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือ และส่วนของซอฟต์แวร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ประมวลผลอ่านรหัส เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้งาน สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการทำการวิจัยในเรื่องของฮาร์ดแวร์เท่านั้น เนื่องจาก เป็นการทำงานภายใต้กรอบนโยบายขององค์กร ฉะนั้น หากเอกชนรายใดสนใจสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ ต้องการนำไปผลิตเพื่อการพาณิชย์จะต้องทำการพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์เอง เพื่อต่อเชื่อมกับเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือเชิงแสง

ขณะนี้มีเอกชนหลายรายให้ความสนใจ ในการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว คาดว่าอีกไม่นานคนไทยจะได้มีโอกาสใช้สิ่งประดิษฐ์ไฮเทคจากฝีมือคนไทยด้วยกัน เนื่องจาก ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือเชิงแสงนี้มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการใช้งานที่ค่อนข้างจะหลากหลาย เช่น แทนกุญแจเพื่อเข้าอาคารหรือที่พักอาศัย อีกทั้งยังสามารถยืนยันได้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่นั้นๆ ได้จริง หรือใช้กับรถยนต์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อบันทึกเวลาในการทำงาน แทนการใช้บัตรตอกแบบเดิมๆ

 

ชี้เครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือจะมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันในอนาคต

สำหรับเครื่องมือประเภทอื่นที่อาศัยเทคโนโลยี Biometric ยกตัวอย่างเช่น เครื่องสแกนม่านตา ขณะนี้มีราคาค่อนข้างสูงมาก จึงมีการนำมาใช้ในพื้นที่ ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ ซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่า อาจจะมีการนำเครื่องมือดังกล่าว มาใช้งานสำหรับห้องเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของประชากรในไทยก็ได้ นอกเหนือไปจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ในอนาคตเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นใหม่ (Smartcard) ที่จะมีการบันทึกข้อมูลประจำตัวบุคคลนั้นๆ ไว้ด้วย ทำให้มีการเตรียมการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล ซึ่งอาจจะใส่เครื่องบันทึก ลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนอกเหนือไปจากการใส่รหัสผ่าน (Password) หรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ถอนเงินจากธนาคาร การใช้บริการโรงรับจำนำ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือแม้กระทั่ง การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคดี ก็จะรวดเร็วและแม่นยำขึ้น ล่าสุดโครงการบ้านจัดสรรศรีนครินทร์ พาร์ค ได้เลือกเครื่องบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือมาติดตั้งให้กับผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการจูงใจลูกค้าอีกด้วย


เครดิต..engineeringtoday

edit @ 31 Aug 2011 16:20:38 by moolek

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณครับ
Black Friday Sigma EX

#3 By Jabsatan on 2013-04-29 14:13

70DLJ0 <a href="http://tdyamjxxvlgp.com/">tdyamjxxvlgp</a>, agucrlderbbg, [link=http://bwurbpkkbqbn.com/]bwurbpkkbqbn[/link], http://uvsrnfnenleo.com/

#2 By JjFueAEKmOTzjNxUeZ (103.7.57.18|188.92.75.82) on 2012-12-16 22:40

ดีมากครับ

#1 By room204 (110.49.234.8) on 2011-09-11 09:37